Reklamní tabule a poutače
Polepy výloh
Polepy automobilů
Velkoplošný digitální tisk samolep
   a bannerů
Sítotisk na textil a netradiční materiály
Samolepy všeho druhu
Fasádní nápisy
Prodej a potisk reklamních předmětů
Polepy skleněných tabulí
Orientační systémy budov
Světelná reklama
Grafický design
Veškeré tiskoviny, letáky, kalendáře,
   plakáty, diplomy, svatební oznámení
Návrhy obalů

  a mnoho dalších služeb...

Nabízíme prakticky vše z oblasti reklamy
a prezentace Vaší firmy. Co nejsme schopni udělat vlastními silami, zajišťujeme pomocí vybraných a letitou spoluprací ověřených subdodavatelů.
Konkrétní ukázky naší práce naleznete pod záložkou Realizace


Copyright © 2012 prckovo s.r.o.